Yüklə

  • COVID-19 (Çin) CN MO (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 (İngilis dili) AGBEUUSAU (versiya nömrəsi 5.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 (Fransız) FREUCA (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 (İtalyan) ITEU (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 (Portuqal) PTBRAOMZ (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 (Rus) RUKABYUA (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 (İspan) ESEUARMX (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19 Alman DEATBELU (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış
  • COVID-19(Ərəb) SAPKTRIN (versiya nömrəsi 4.0 20200511)_sıxılmış