Məhsul Demoları

Vaginal pH: pozğunluqların vaxtında diaqnostikası üçün özünü ölçən cihaz

Yeni Candida ablicans Sürətli Test Cihazının Diaqnostik Effektivliyi və Mosul şəhərində Vulvovaginal Kandidozun Bəzi Risk Faktorlarının Əhəmiyyəti

Bir marker kimi vaginal pH

CYBE üçün papid və sadə qayğı diaqnostikası nöqtəsi

Cinsi yolla keçən infeksiyaların qarşısının alınması və nəzarəti üzrə Qlobal Strategiya

Dəzgahdan Yataq Başına_ Təkmilləşdirilmiş CYBİ Diaqnostikasının İnkişaf etməkdə olan Dünyada Səhiyyə Xidmətinə Tərcüməsi üçün Yol Müəyyən etmək

Cinsi yolla keçən xəstəliklərin müalicəsi qaydaları 2010