Məhsullarımız İngiltərənin azad edilmiş koronavirus invitro diaqnostik cihazlarının siyahısına daxil oldu!